Høyre Side Mage

  1. Høyre side mage
  2. Høyre side mage build

publisert 22. februar 2008 Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege. Hei! Takk for spørsmålet! Du skriver at du har ubehag og lette smerter rett under ribbena på høyre side. Du beskriver det som en "blanding av svie og ømhet". I dette området deler av tykktarm, deler av tynntarm og under ribbena ligger lever galle og deler av bukspyttkjertelen. Smerter fra gallen er som regel svært store og dramatiske og krever vanligvis sykehusinnleggelse med smertestillende morfin, mens ubehag fra leversykdom er mer diffust og litt vanskelig å sette fingeren på. Vi kan få ubehag fra strekk i leverkapselen ved fettlever som er en tilstand hvor leveren er overarbeidet på grunn av alkohol, medikamenter eller forgiftninger. Du nevner svie i brevet ditt (syreplager) og jeg kan selvfølgelig ikke utelukke problemer i mage, spiserør og overgang til tynntarm (tolvfingertarm).

Høyre side mage

Slapphet, vekttap og endret avføringsmønster er symptomer som kan være tegn på alvorlig sykdom fra fordøyelseskanalen.

Dette kan også tyde på at det er noe muskulært, som har kommet etter den harde joggeturen, etter en lengre sykdomsperiode. Jeg synes godt du kan avvente å søke lege for å se om dette gir seg når du kommer i form igjen, men dersom det ikke forsvinner med normal trening innen noen uker synes jeg du skal få tatt en sjekk hos din lege. Vil anbefale leverfunksjonsprøver, Fecaltest ( enkel avføringsprøve som avslører betennelser i tarmen) og en ultralyd av lever, galle og bukspyttkjertel. Lykke til og god bedring!

Appendicitt Sist oppdatert 11. 06. 2015 Ved blindtarmbetennelse vil det lille vedhenget på den høyresidige delen av tykktarmen, blindtarmen, bli betent. Det forårsaker smerter i høyre mageregion. Blindtarmsbetennelse er en betennelse i det lille vedhenget som ligger på høyre siden av tykktarmen, kalt appendix på latin og blindtarmen på norsk. Blindtarmsbetennelse kommer plutselig og rammer sporadisk, hos begge kjønn. Betent blindtarm rammer oftest personer i alderen 10-30, men også de over 30 kan rammes av blindtarmbetennelse. En betent blindtarm gir smerter i magen, først midt i magen, siden på høyre side. Trykk mot det ømme stedet i magen vil utløse kraftige smerter. Det er viktig å oppsøke lege så snart som mulig ved mistanke om en betent blindtarm. Det har lenge vært antatt at dette lille utspringet av tarmen ikke har noen funksjon, selv om nyere forskning kan peke mot at blindtarmen utøver en mindre rolle i immunforsvaret. Fjerning av blindtarmen er likevel uproblematisk, en betydelig andel nordmenn har fjernet sin blindtarm.

De viktigste rådene for å redusere symptomene er å redusere overvekt, heve hodeenden på sengen, ikke spise store og krydrede måltider samt å redusere forbruket av kaffe, tobakk og alkohol. Unngå også fet mat og sjokolade. Hjernen styrer mer over tarmfunksjonen vår enn vi vanligvis liker å tenke på. Stress, frykt, angst, depresjon og nesten alle sterke følelser kan føre til at tarmen reagerer med diaré eller forstoppelse, svie og ubehag, alt ettersom hvilken del av mage som er vårt stressområde. Slike stimuli kan gi opphav til en krampelignende tilstand i tamen som følge av at maten transporteres raskere i gjennom tarmen enn normalt. Slike krampetilstander oppstår nesten alltid når pasienten er våken, med andre ord man blir sjelden vekket av slike anfall. For noen mennesker er det for energirike måltider som setter det i gang, men for andre kan det være meieriprodukter, hvete, te eller kaffe. Sitrusfrukter er også rapportert som utløsende faktor. Du sier at du ikke kjenner noe til dette når du ligger/ sover, at du i hovedsak kjenner dette når du går.

Høyre side mage build

Tolvfingertarmen ligger nettopp i det området du nevner. Tolvfingertarmssår kan være et resultat av for mye syreproduksjon. Det kan tenkes at treningspausen din økte stressnivået ditt med det resultat at du fikk økt syredannelse i magen. Normalt vil dette vise seg ved en gastroskopi, en slangeundersøkelse ned i magen. Tilstanden kan bli verre, mens den i lengre perioder kan være symptomløs. Sykdommen skyldes lavt trykk eller avslapning av nedre ringmuskel i spiserøret. Overvekt og alkoholmisbruk er også årsaker, noe jeg ikke kan se er tilfelle når jeg leser ditt brev. Sykdommen kan forverres av visse typer medisiner mot høyt blodtrykk (kalsiumantagonister) og astmamedisiner (teofyllin). Det viser seg at tilstanden er utbredt i befolkningen og at 10% befolkningen fra tid til annen har symptomer og trenger behandling. Symptomer kan bli verre etter store måltider og hardt fysisk arbeid. Andre ting som kan fremprovosere symptomer er alkohol, kaffe og foroverbøyning. Det kan gi smerter øverst i magen, men noen ganger kan det også gi brystsmerter som kan feiltolkes som hjertesykdom.

Hos enkelte, og dersom man ikke reagerer hurtig nok, vil blindtarmen kunne sprekke. Symptombildet kan straks bli mer drastisk dersom blindtarmen sprekker, det er en potensielt dødelig tilstand. Operasjonen er lite inngripende og uproblematisk, og gjøres ved en såkalt kikkehullsoperasjon. Symptomer Blindtarmbetennelse debuterer som smerter midt i magen, som gjerne vandrer videre til høyre mageregion. I tillegg ses ofte spisevegring, kvalme, oppkast og temperaturstigning. Blindtarmbetennelse starter oftest med smerter midt i magen. Disse smertene vandrer så oftest videre, i løpet av et par timer, til et punkt mellom navlen og fremre høyre hoftebein. De kan eventuelt bre seg utover større deler av høyre mageregion, og man kan føle seg stinn i hele magen. Oftest betyr dette at personen med blindtarmbetennelse vil unngå selv mindre bevegelser av mageregionen. Det betyr likevel ikke at personen ikke vil være i stand til bevegelser der mageregionen holdes ubeveget, slik som å gå. Trykk på stedet vil fremprovosere voldsomme smerter.

  1. Høyre side mage 2
  2. Høyre side make reservations
  3. Høyre side mag.com
  4. Smerter høyre side mage og rygg
  5. Høyre side mage
  6. Høyre side make money

CT Urinprøve Gynekologisk undersøkelse Årsak Det er usikkert hvorfor noen får betent blindtarm. Blindtarmen er et lite utspring fra høyreliggende del av tykktarmen. Det har lenge vært antatt at blindtarmen ikke har noen funksjon, at den kun er en rest fra et tidligere stadium i evolusjonsprosessen, men store mengder immunvev funnet i blindtarmen gjør at det er tenkelig at blindtarmen har en funksjon i immunapparatet. Det er fortsatt usikkerhet omkring hvorfor noen får, og andre ikke får, blindtarmbetennelse. Grov og fiberrik kost har mulig en noe preventiv effekt. Prognose Med rask innleggelse og behandling i sykehus er prognosen på blindtarmbetennelse svært god. Med rask innleggelse i sykehus og kirurgisk fjerning av blindtarmen, er prognosen for blindtarmbetennelse svært god. Ved enkelte tilfeller, og der tid mellom de første symptomene og kirurgi er lang, kan blindtarmen sprekke. Dette kan føre til et mer alvorlig symptombilde og kan i verste fall være dødelig. Derfor er det viktig å ta kontakt med helsevesenet dersom det er mistanke om blindtarmbetennelse.

Prosedyren er ukomplisert og etterlater få arr. Hos en mindre andel (anslagsvis 10-20 prosent) med blindtarmbetennelse-symptomer ses ingen betennelsesendringer ved kikkehullsoperasjon. I tillegg behandles det med antibiotika. Laparoskopi Undersøkelse og diagnostikk Selv om sykehistorien og den kliniske undersøkelsen ofte gir et klart bilde av om det dreier seg om blindtarmbetennelse eller ikke, bruker man diagnostiske hjelpemidler som ultralyd og CT for å skille blindtarmbetennelse fra andre tilstander. Man bruker ofte ultralyd eller CT for å forsøke å se om blindtarmsvedhenget er betent. Noen ganger er det vanskelig å se om blindtarmsvedhenget er betent med ovennevnte billedundersøkelser. Da kan man benytte en kikkhullsoperasjon for å se inn i buken og se om det er en betennelse. Ved utredningen av blindtarmbetennelse tas det gjerne en urinprøve. Det blir også gjerne gjort en gynekologisk undersøkelse av kvinner med symptomer på blindtarmbetennelse for å avklare om det heller dreier seg om et svangerskap utenfor livmoren, som kan gi liknende symptomer.