Trening Som Medisin

Info angående koronatiltak ved Treningsklinikken Treningsklinikken har åpnet noe virksomhet med 1:1 rehabilitering av henviste pasienter i tråd med smittevernregler fra Folkehelseinstituttet. Henviste pasienter vil bli kontaktet når oppstart kan gjennomføres. Ved spørsmål kan vi kontaktes på mail () eller telefon (47 47 27 88) i vanlig arbeidstid. I regi av Helse Midt-Norge tilbyr vi rehabilitering av hjertesykdom, lungesykdom eller revmatisk sykdom. Hos oss får du økt kunnskap og forståelse om trening samt et individuelt tilpasset treningprogram. Formålet er å redusere symptomer og risiko for alvorlig sykdom, ved å forbedre din fysiske kapasitet. Fri behandling, du betaler kun egenandel. Treningsklinikken samarbeider med forskningsmiljøet på NTNU og har en vitenskapelig tilnærming til trening som behandling. Kontakt din lege/spesialist for en henvisning eller les mer om behandlingen her.

Trening som medisin 2

Fastlegene Marius Bakken og Ole Petter Hjelle ønsker å gi visse type pasienter trening i stedet for medisiner. – Trening er den mest effektive behandlingen vi har for veldig mange sykdommer, sier Hjelle. Publisert: 09:04 Oppdatert: 12:23 «Alle» vet at trening er bra for helsen. Likevel er mange av oss inaktive. Det prøver de to fastlegene Marius Bakken og Ole Petter Hjelle å gjøre noe med. – Trening som medisin er etter hvert godt dokumentert. Det er masse å hente på trening, sier Marius Bakken.

Trening er god medisin i rehabilitering av hjerte- og lungesyke. Fysisk inaktivitet er årsak til 9% av prematur død og om lag 6% av alle dødsfall på grunn av koronar hjertesykdom ( 1). En Cochrane-analyse fra 2016 konkluderte med at treningsbasert rehabilitering gir så mye som 26% reduksjon i risiko for hjerterelatert dødelighet hos hjertesyke og 18% færre nye sykehusinnleggelser sammenlignet med rehabilitering uten trening ( 2). Så lite som ti minutters rask gange hver dag kan være nok til å gi en betydelig reduksjon i dødelighet ( 3). For dem som ikke er i stand til å holde et raskt tempo, kan 15–20 minutters rolig gange ha en tilsvarende positiv helseeffekt. I sekundærforebygging av koronar hjertesykdom, rehabilitering etter hjerneslag, behandling av hjertesvikt og forebygging av diabetes type 2 kan trening i noen sammenhenger være like effektivt som optimal medisinering ( 4). Hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) og perifer karsykdom er bedret fysisk kapasitet, bedret livskvalitet, redusert dyspné og reduserte angst- og depresjonsplager godt dokumentert ( 5, 6).

Skriver ut trening som medisin

Trening som medisin Nyheter Kompetansetjenesten Trening som Medisin har eksistert siden 2016 for å bidra til økt kompetansespredning og kompetanseoppbygging blant helsepersonell som møter pasienter med hjertesykdom, hjertesvikt, perifer karsykdom og kols. Etablering av fagnettverk er viktig for deling og utvikling av kompetanse rundt trening som medisin. Vi ønsker at du som har interesse for og/eller kunnskap om kols og trening blir en del av vårt nettverk! Hvis du synes dette høres spennende ut, les vedlegget og ta kontakt med Eivind Brønstad. Se vedlegget for mer info. Nettsiden til TsM finner du her. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål; eller Eivind Brønstad - overlege ved lungeavdelingen hospital og lege ved Nasjonal kompetansetjeneste Trening som Medisin.

  • Trening som medisin center
  • Uregelmessig mens gravid 50
  • Underliv - 7 klesplagg som irriterer underlivet ditt - Topp
  • Trening som medisin pc
  • Trening som medisin 2018
  • Norske ord
  • Trening som medisin st olav

Hos pasienter med perifer karsykdom er trening dessuten vist å øke maksimal smertefri gangdistanse i inntil to år etter avsluttet treningsopplegg ( 6). I dag anbefales trening som medisin i en rekke internasjonale retningslinjer ( 5 – 7). Siste ord er likevel ikke sagt. I kontrast til tidligere forskning viste en fersk metaanalyse av nyere randomiserte studier av rehabilitering av hjerteinfarktpasienter ingen forskjell mellom treningsbasert rehabilitering og annen rehabilitering, verken med tanke på kardiovaskulær eller total dødelighet ( 8). Har moderne angioplastikk og farmakologisk behandling nå blitt så god at treningsbasert rehabilitering ikke gir noen ekstra effekt på dødelighet for denne pasientgruppen? Eller er det kvaliteten på dagens treningsbaserte rehabilitering som ikke er god nok? Treningsmengde og intensitet har en dose-respons-effekt ( 9). Trening med høy intensitet vil ofte være avgjørende for utbyttet av behandlingen. Trening med for lav intensitet og for kort varighet kan etter vår mening være en viktig årsak til manglende effekt i flere nyere studer.